HİZMETLERİMİZ

Tanımlamalar

 
REACH Tüzüğünde önemli 4 aşama bulunmaktadır: Kayıt, Değerlendirme, İzin ve Kısıtlama
  1. Kayıt: Eğer AB üye ülkelerine yılda 1 ton veya daha fazla kimyasal madde ihraç ediyorsanız ihraç ettiğiniz her madde için kayıt dosyanızı Tek Temsilciniz aracılığıyla Avrupa Kimyasallar Ajansı’na (ECHA) teslim etmeniz gerekmektedir. Kayıt yükümlülüklerinizi yerine getirmez iseniz ürünleriniz AB pazarına sürülemeyecektir.
  2. Değerlendirme: Kayıt edilen her maddenin dosyası kayıt için gerekli bilgileri içerip içermediği yönünde ECHA tarafından değerlendirilecektir. İnsan sağlığı ve çevre için risk teşkil ettiği düşünülen bazı maddeler ise ECHA tarafından değerlendirilebilecektir.
  3. İzin: İzin prosedürü önceleliklendirilmiş yüksek önem arz eden maddeler (SVHC) için gereklidir (örneğin: Kanserojen, veya biyobirikimli maddelerin kullanımı ve piyasaya arzı durumunda). Eğer bir madde “İzne Tabi Maddeler Listesinde” yer alırsa bu maddeyi pazara sürmeden önce Ajans’tan izin alınması gerekmektedir. İzne tabi maddeler listesi REACH tüzüğünün Ek 14’ünde yer almaktadır.
  4. Kısıtlama: Bazı maddelerin kullanımı veya AB pazarına sürülmesi ECHA tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kısıtlanabilir ve/veya yasaklanabilir. Kısıtlı maddeler listesi REACH tüzüğünün Ek 17’sinde bulunmaktadır.
Madde: doğal halde bulunan veya herhangi bir kimyasal proses ile elde edilmiş, kararlığını koruması için eklenen maddeler ve üretim esnasında ortaya çıkan safsızlıklar dahil ama kararlılığını bozmadan veya kompozisyonunu değiştirmeden maddeden ayrılabilen çözücüleri hariç, kimyasal madde ve onun bileşikleri

Müstahzar: iki veya daha fazla maddeden oluşan karışım veya çözelti

Eşya: üretimi esnasında verilen özel şekil , yüzey veya tasarım ile fonksiyonu kimyasal kompozisyonundan daha önemli ölçüde belirlenen nesne

Alt Kullanıcı: AB’de yerleşik, üretici veya ithalatçı olmayan, bir maddeyi kendi endüstriyel veya profesyonel aktivitesinde kendi başına veya bir müstahzarın içinde kullanan herhangi doğal ya da tüzel kişi.

CAS Numarası: Kimyasal İsim Servis Numarası

EINECS Numarası: Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanter Numarası

ELINICS Numarası: Avrupa Bildirilmiş Kimyasal Maddeler Listesi Numarası
Etiketler:
kkdik
türkiye reach
kkdik tek temsilci
kkdik turkey
kkdik kaydı
türk reach yönetmeliği
kkdik mbdf
kkdik danışman
kkdik eğitim
kkdik kimyasal değerlendirme uzmanı
kkdik nedir
kkdik yönetmeliği nedir
kkdik ne demektir
kimyasal maddelerin kaydı
kimyasal maddelerin kayıt değerlendirme izin ve kısıtlanması
kkdik yönetmelik
kimyasal maddelerin değerlendirilmesi
kimyasal maddelerin izin ve kısıtlanması
kimyasal maddelerin izin ve kısıtlanması yönetmeliği
kdu sertifikası
kdu uzmanı
ab reach
ab tek temsilci
reach mevcuatı
reach kaydı
reach sertifika
reach declaration
reach sertifikası
reach uyum
reach uyumluluk
reach danışmanlık
reach kayıt
reach ön kayıt
ab kimyasal kayıt
reach belgesi
reach representative
reach denetim
ürün reach uyum
reach uyum sertifikası
reach deklarasyon
Türkiye clp
Türk clp yönetmeliği
turkish clp regulation
turkish clp sea
kimyasalların sınıflandırılması etiketlenmesi ve ambalajlanması yönetmeliği
sea danışmanlık hizmeti
türk clp uyum
clp nedir
sea bildirimi
sea bildirim tarihleri
sınıflandırma ve etiketleme bildirim tarihleri
maddelerin ve karışımların sınıflandırılması etiketlenmesi ambalajlanması yönetmeliği
kimyasalların envanteri ve kontrolü hakkında yönetmelik
ab kozmetik bildirimi
ab sorumlu kişi
ab kozmetik bildirim formu
eu responsible person
eu responsible person service
eu responsible person cosmetics
avrupa birliği kozmetik mevzuatı
avrupa birliği kozmetik regülasyonu
avrupa birliği kozmetik yönetmeliği
avrupa birliği kozmetik tüzüğü
kozmetik ürün bildirimi
kozmetik ürünleri bildirim
kozmetik ürün bilgi dosyası
pif hazırlık
kozmetik ürünlerin bildirimi
kozmetik ürünler için bildirim işlemleri
kozmetik ürün güvenlik raporu
kozmetik ürün güvenlik değerlendirmesi
cpnp bildirimi
kozmetik ürün bilgi dosyası hazırlık
kimyasal mevzuat danışmanlık
ab kimyasal mevzuat danışmanlık
türk kimyasal mevzuatlar
reach eğitimi
ab reach eğitim
kimyasal mevzuat eğitim
reach tüzüğü eğitim
türk kimyasal mevzuat eğitim

YUKARI

© 2017 REACH Global Services S.A. Tüm hakları saklıdır. Fotoğraf ve bilgilerin izinsiz kopyalanması yasaktır !
» Gizlilik Kuralları & Yasal Uyarı
Language