HİZMETLERİMİZ

KKDİK - Türk REACH Mevzuatı

Sektörde Türk REACH olarak da bilinen Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik KKDİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017 tarihinde yayımlandı. 

Yayımlanan KKDİK Yönetmelik’i Md. 65’te vurgulandığı üzere, Türkiye'nin halihazırda sürmekte olan Avrupa Birliği müzakereleri çerçevesindeki mevzuat uyum sürecinin ve 1995 yılında yürürlüğe giren AB-Türkiye Gümrük Birliği ilişkilerinin sonucu olduğu göz önünde bulundurulması gereken bir husustur. Buna bağlı olarak REACH yönetmeliğinin 2008 yılında AB’de yürürlüğe girmesinin ardından, 2013 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından taslak bir KKDİK yönetmeliği yayımlanmıştır. Taslak yönetmelik, ilk yayımlandığı günden bu yana pek çok değişikliğe tabi olmuştur. Bu süreçte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, paydaşlar ile pek çok çalıştay ve toplantı düzenlenmiş; gerçekleştirilen son istişareleri takiben taslak yönetmelikte bazı değişiklikler yapılmıştır. 

KKDİK, AB REACH yönetmeliğinin neredeyse bir kopyası olsa da, Türkiye'de uygulamaya konulmasına ilişkin zamanlama nedeniyle kaçınılmaz olarak bir takım farklılıklar bulunmaktadır. Sözgelimi, Türkiye’de KKDİK’ten önce SEA olarak bilinen Türk CLP Tüzüğü yürürlüğe girdiğinden, bu durum Türkiye’deki süreç ile AB'deki sürecin farklı olmasına sebebiyet vermektedir. Ayrıca, KKDİK ile bir ön-kayıt süreci ve AB’deki SIEF (Substance Information Exchange Forum) oluşumuna çok benzer ve kısaltması MBDF olan, Madde Bilgi Değişim Forumlarının oluşturulmaktır. AB REACH ve KKDİK arasında dikkat çeken bir diğer fark, ön-kayıt tonaj bandının nihai kayıtlar için belirlenecek son tarihi etkilemeyecek olmasıdır. Kayıt için son tarih, ön-kayıtlı tüm maddeler için aynı olacaktır ve kayıt süresi için 3 yıllık bir zaman dilimi planlanmıştır. AB REACH ile kıyaslandığında KKDİK Yönetmeliği’ndeki önemli farklılıklardan biri de, Kimyasal Güvenlik Raporu’nun sertifikalı bir yetkili tarafından hazırlanıp imzalanması gerekliliğidir. Benzer yükümlülükler Türk SDS yönetmeliği kapsamında da mevcut ve SDSler Türkçe ve sertifikalı bir yerel uzman tarafından hazırlanmak zorundadır. Kimyasal Güvenlik raporu hazırlamada yetkili uzman, kriterler ve sertifikalandırma konusunda yetkili otoritelere ilşkin daha detaylı bilgi KKDİK yönetmeliğinin 18 no’lu ekinde yer alıyor olacak.

KKDİK yönetmeliğine uyum, Türkiye pazarına kimyasal arz eden, Türkiye’de yerleşik veya uluslararası ithalatçı, distribütör veya üretici rollerindeki tüm firmaların omuzlarına ciddi bir iş yükü getirmektedir. AB REACH Tüzüğü’nün Md. 8’deki Tek Temsilci (OR) yükümlülükleri KKDİK Yönetmeliği’nde de Md. 9 altında eşdeğer şekilde yansıtılmıştır. Türkiye dışından ulusal pazara kimyasal madde arz eden üreticilerin KKDİK ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için, Türkiye’de yerleşik bir Tek Temsilci atamaları gerekmektedir. Türkiye dışında veya yerleşik firmaların yönetmeliğe uyum sağlanmasında, konusunda uzman ve teknik ehliyeti haiz kurumların danışmanlığına ve temsilcilik hizmetlerine ihtiyaç duyması kaçınılmazdır. Bu bağlamda teknik, hukuki ve yasal vecibeler göz önüne alındığında, karşılıklı güven çerçevesinde yapılacak bu uzun soluklu işbirliği konusunda alınacak karar oldukça kritiktir. 

RGS, KKDİK yönetmeliği uyumu çerçevesinde Tek Temsilcilik ve Danışmanlık hizmetlerini faaliyet yelpazesine katarak, 2008 yılından bu yana AB REACH ve KEK/SEA (Türk CLP) gibi diğer Türk mevzuatları dahilinde edindiği zengin deneyimlerini aktarmaya devam etmektedir.

KKDİK ve Türk Kimyasal Mevzuatlarıyla ilgili daha detaylı bilgi almak ve yükümlülüklerinizin tespiti için, info@reach-gs.eu adresinden RGS ile iletişime geçebilirsiniz.

Etiketler:
kkdik
türkiye reach
kkdik tek temsilci
kkdik turkey
kkdik kaydı
türk reach yönetmeliği
kkdik mbdf
kkdik danışman
kkdik eğitim
kkdik kimyasal değerlendirme uzmanı
kkdik nedir
kkdik yönetmeliği nedir
kkdik ne demektir
kkdik yönetmeliği
kimyasal maddelerin kaydı
kimyasal maddelerin kayıt değerlendirme izin ve kısıtlanması
kkdik yönetmelik
kimyasal maddelerin değerlendirilmesi
kimyasal maddelerin izin ve kısıtlanması
kimyasal maddelerin izin ve kısıtlanması yönetmeliği
kdu sertifikası
kdu uzmanı

YUKARI

© 2017 REACH Global Services S.A. Tüm hakları saklıdır. Fotoğraf ve bilgilerin izinsiz kopyalanması yasaktır !
» Gizlilik Kuralları & Yasal Uyarı
Language